Author Details

Kraseta, Rouska, "Tourism" Department, Faculty of Economics, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, Bulgaria