Author Details

Patonov, Nikolay, Faculty of Economics, South-West University-Bulgaria, Bulgaria